เทศบาลเมืองพิชัย ตรวจเยี่ยมอาหารกลางวัน ‘ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก’ ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหารสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง

นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลฯ ตรวจเยี่ยมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย บ้านสามัคคี โดยรับฟังการจัดการเรียนการสอนเด็กเล็ก มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันโรค มาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาด และอาหารของเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ครบ 5 หมู่ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการนำบุตรหลาน มาฝากไว้กับทางศูนย์เด็กพัฒนาเล็กของเทศบาลฯ
Leave A Reply

Your email address will not be published.