เทศบาลเมืองพิชัย ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายจากลมพายุช่วงฤดูฝน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถกระเช้าและเลื่อยยนต์ให้บริการตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูงใหญ่ บริเวณต้นโพธิ์ใกล้วัดบ้านพิชัย พื้นที่หมู่บ้านพิชัย ตามคำร้องจากชุมชน โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และนายเชน จันทะวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านพิชัย ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่
โดยทำการตัดกิ่งไม้แห้งที่อาจร่วงหล่น รวมทั้งตัดแต่งกิ่งใหญ่ให้เจริญเติบโตในทิศทางที่สามารถควบคุมได้ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกัน กิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นลงมาบนถนน หรือหล่นใส่รถของประชาชนที่กำลังสัญจรไปมา ประกอบกับช่วงนี้เกิดพายุฤดูฝน มีลมกรรโชกแรง และฝนตก อาจทำให้กิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นลงมาได้ เทศบาลฯ จึงเร่งดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.