เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว เปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ รวบรวมและจำหน่ายขยะรีไซเคิลสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายก และนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมเป็นกำลังใจในการจำหน่ายขยะรีไซเคิลของหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีพ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดลำปาง และนายพิเชษฐ์ เทพปินตา ผู้จัดการ บริษัท บังอรรีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงพื้นที่ ณ ธนาคารขยะชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว
โดยเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับบ้านม่อนเขาแก้ว และบริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และลงนามบันทึกความร่วมมือในการรับซื้อขยะรีไซเคิลของชุมชนเดือนละครั้ง เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะ และผลักดันการจัดการขยะชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goal: SDGs ให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.