เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณกาดนัดฮิมวัง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการเพิ่มขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณกาดนัดฮิมวัง รองรับความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า และเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ, นายอำนวย เสนาวรรณ์ และนางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่กองช่างในการดูแลระบบไฟฟ้า จัดระเบียบสายไฟ และติดตั้งตู้แผงเมนสวิตช์ให้ได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ในกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี สามารถใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพราะการเดินสายไฟฟ้าและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในที่กลางแจ้ง มีความแตกต่างจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งทำให้กาดนัดฮิมวังมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอใช้ในยามค่ำคืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.