เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านสามัคคี

บ่ายวันนี้ (3 สิงหาคม 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอรุณ พีระเชื้อ, นายอำนวย เสนาวรรณ์ และนางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุของนางสาวอัมพร วงค์สืบ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านสามัคคี โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลฯ ร่วมกับคนในชุมชน และนางสาวพรปวีณ์ กาศสกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านสามัคคี ร่วมกันปรับปรุงเสาบ้าน เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรง และปรับปรุงสภาพรอบๆ บ้านของผู้สูงอายุให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยเทศบาลฯ ได้ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และได้ดำเนินงานปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.