งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองพิชัย เปิดให้บริการในช่วงวันหยุดราชการ

📣 ประกาศ!! งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองพิชัย
เปิดให้บริการงานทะเบียน (แจ้งเกิด, แจ้งตาย ฯลฯ)ในช่วงวันหยุดราชการ
✨ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม – วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
📍เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียน
☎ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5438 2766

Leave A Reply

Your email address will not be published.