เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอบรมการใช้งาน Traffy Fondue เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมีส่วนราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 200 คน ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อ.เมืองลำปาง
โดยเทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญในการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดตามสภาพปัญหาได้จนจบกระบวนการแก้ไข ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองปลอดภัย ชุมชนน่าอยู่
ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตเทศบาลฯ สามารถแจ้งได้ที่ Traffy Fondue เทศบาลเมืองพิชัย หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับทราบปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

Leave A Reply

Your email address will not be published.