🏻เทศบาลเมืองพิชัย ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมี พระครูสาทรพัฒนกิจ เจ้าอาวาสวัดต้นมื่น เจ้าคณะตำบลพิชัย เขต 2 ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นทำพิธีหล่อเทียนพรรษา และร่วมกันทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อนำปัจจัยและแห่เทียนพรรษาไปถวายให้วัดในเขตเทศบาลฯ จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดเขาแก้ว, วัดคีรีชัย, วัดพิชัย, วัดท่าวิมล, วัดทรายใต้, วัดต้นมื่น, วัดอุทุมพร, วัดปูเหลือง, วัดฝายน้อย และวัดต้นยาง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.