เทศบาลเมืองพิชัย เสริมความรู้ด้าน “อสรพิษวิทยา” เพิ่มทักษะของ อปพร.

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเรียนรู้การจับสัตว์มีพิษ และสัตว์เลื้อยคลาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากชมรมพิทักษ์งู ลำปาง ให้ความรู้เรื่องงูและสัตว์เลื้อยคลาน เรียนรู้พฤติกรรมของงูแต่ละชนิดที่พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการจับงูและสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ อย่างถูกวิธีและอย่างปลอดภัย เสริมทักษะให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.