กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกลำเหมือง บ้านสันติสุข เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับฤดูฝน และป้องกันน้ำเน่าเสีย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการปรับพื้นที่ ลำเหมืองบ้านสันติสุข ต.พิชัย อ.เมือง จ. ลำปาง
เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน วัชพืชปกคลุม มีดินโคลนตกตะกอนสะสม ทำให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำช่วงฝนตกหนักหรือฝนตกสะสม เป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในชุมชน อีกทั้งป้องกันน้ำเน่าเสีย น้ำขัง ลดผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น และลดความเสี่ยงเรื่องเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.