เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกปฏิบัติการใช้เชือกในการกู้ภัย และทดสอบกำลังใจฝึกโรยตัวจากที่สูง เพิ่มความชำนาญในการกู้ภัย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต่อเนื่องวันที่ 3 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ฝึกปฏิบัติการใช้เชือกในการกู้ภัย และการทดสอบกำลังใจ ฝึกโรยตัวจากที่สูง เพิ่มความชำนาญในการกู้ภัย
ซึ่งเชือกนับว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถหาได้ง่ายในทุกพื้นที่ มีราคาถูก และเป็นวัสดุอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นมากในการทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการฝึกปฏิบัติการผูกเงื่อนเชือกตามลักษณะการใช้งาน และการผูกเชือกบุคคลในการโรยตัว เพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้วัสดุ เครื่องมือต่างๆ ในการจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย เพิ่มความชำนาญให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.