เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดลำปาง (โต๊ะข่าว) โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และรายงานการดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เนื่องจากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

Leave A Reply

Your email address will not be published.