เทศบาลเมืองพิชัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พ้อมด้วยนายธัชนะ โตซิยานนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่คุบคุมและติดตามการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ ที่ได้นำรถกระเช้าตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่งานกองช่างเทศบาลฯ ที่ได้นำรถJCB (รถตักหน้าขุดหลัง) มาไถปรับหน้าดิน บริเวณตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี บ้านสามัคคี หมู่ 2 ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ค้าและผู้มาเที่ยวชมภายในตลาด และอำนวยความสะดวกในจุดให้บริการจอดรถสำหรับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของ ณ ตลาดนัดแห่งนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.