เทศบาลเมืองพิชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน และแกนนำสุขภาพ อสม. ในเขตเทศบาลฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองชะอำ โดยมีนางสาวศิรดา ฐิติพรขจรจิต รองปลัดเทศบาลเมืองชะอำ พร้อมด้วยเจ้าที่เทศบาลเมืองชะอำ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ จ.เพชรบุรี
โดยเทศบาลเมืองชะอำมีการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ส่งเสริมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ไม่มีขยะตกค้าง และส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน ควบคู่การดูแลรักษาระบบนิเวศน์ชายหาด สถานที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงสวยงาม
ทั้งยัง ส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง ด้วยเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ รักท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองชะอำ และ บริษัทบีทูโอ โกลบอลไวส์ จำกัด ที่ได้นำร่องคิดตั้งเครื่องกำจัดขยะอินทรีย์ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตลาดสด สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

Leave A Reply

Your email address will not be published.