เทศบาลเมืองพิชัย มอบกระเบื้องหลังคาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางพรรณอร สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่มอบกระเบื้องหลังคา จำนวน 10 แผ่น ให้แก่นางภรธนา ชัยเทพ หมู่บ้านพิชัย เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย หลังได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.