สภากาแฟเทศบาลเมืองพิชัย พบปะพี่น้องบ้านทุ่งกู่ ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จัดประชุมสภากาแฟยามเช้า พบปะพี่น้องชุมชนหมู่บ้านทุ่งกู่ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องหมู่บ้านทุ่งกู่ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกัน ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งกู่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ภายในงานยังมีการประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น “ThaID” บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ประชาชน โดยนายศฤงคาร กันทะวัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร เพื่อส่งเสริมให้การบริการของภาครัฐโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สร้างความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล

Leave A Reply

Your email address will not be published.