เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย และนายชัยชนะองอาจ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม
เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนโยบายของจังหวัดลำปาง โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง, ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง,หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.