เทศบาลเมืองพิชัย มอบกระเบื้องหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือนายแก้วมา ศรปาละ ราษฏรบ้านต้นมื่น หมู่14 ผู้ประสบเหตุวาตภัย พายุฝนพัดกระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหาย เมื่อในช่วงค่ำของวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยเทศบาลฯ ได้สำรวจความเสียหายและมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.