เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนใช้แอป ThaID

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนใช้แอป ThaID  ยืนยันตัวตนหน่วยงานรัฐ ประหยัดเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่าย

แอปพลิเคชัน ThaID ทำอะไรได้บ้าง?

  1. แสดงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์
  2. แสดงทะเบียนบ้าน
  3. แสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19
  4. ใช้ยืนยันตัวตน สำหรับใช้งานเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐ ผ่านการ สแกนคิวอาร์โคด (QR Code) เพื่อใช้ในการสแกนเข้าสู่ระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐที่รับรองแอปพลิเคชัน ThaID เช่น สแกน QR Code เพื่อเข้าใช้เว็บไซต์การคัดและรับรองเอกสารงานทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, การลงชื่อเข้าสู่ระบบเว็บยื่นแบบและชำระภาษี ของกรมสรรพากร
  5. ใช้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) หรือ ไทยดี ได้ทั้ง IOS และ Android “สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

Leave A Reply

Your email address will not be published.