งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน

ค่ำวันนี้ ( 1 กรกฎาคม 2566) หลังจากเกิดลมพายุฝนตกหนักในพื้นตำบลพิชัย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่เร่งดำเนินการตัดต้นไม้ใหญ่ที่หักโค่นล้มขวางทางการจราจร และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ณ บริเวณถนนสายหลักหน้าหมู่บ้านต้นมื่น เพื่อเปิดทางจราจร อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้เดินทางสัญจรไปมา จากนั้นลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวาง ณ บ้านสันติสุข รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่อื่น เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.