เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น “ThaID” บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง นำโดยนายศฤงคาร กันทะวัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น “ThaID” แก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนพิชัยวิทยา ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai Digital Identity (ThaID) ได้ทั้งระบบ Google Play และ iOS รองรับการให้บริการที่สำคัญ เช่น บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) ใช้แทนบัตรประชาชน, การดูสำเนาทะเบียนบ้านฉบับดิจิทัล เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับงานราชการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ส่งเสริมให้การบริการของภาครัฐใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เป็นการสร้างมิติใหม่ ของการทำธุรกรรมภาครัฐ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล ยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม มีความปลอดภัยมากขึ้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.