เทศบาลเมืองพิชัย มอบกระเบื้องหลังคา ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ และนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เพลิงไหม้บริเวณห้องครัวในบ้าน หมู่บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย โดยเทศบาลฯ มีการสำรวจความเสียหายและมอบกระเบื้องหลังคา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.