เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชนและเยาวชน ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชนและเยาวชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น หรือหมู่บ้าน/ชุมชน/เยาวชน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2565 เทศบาลจึงได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน การแข่งขันแชร์บอลและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพทางสมอง คุณธรรม การพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

  • ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00น. – 20.00 น. โดยวันนี้ได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน รุ่นประชาชนอายุไม่เกิน 15 ปี เป็นการพบกันระหว่างทีมบ้านสามัคคี VS โรงเรียนพิชัยวิทยา เป็นคู่เปิดสนามในวันนี้ ณ สนามกีฬาฟุตซอลวัดม่อนคีรีชัย บ้านพิชัย หมู่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

Leave A Reply

Your email address will not be published.