เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีตักบาตถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
ในกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำความดีด้วยการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา เข้าวัดทำบุญตักบาตรร่วมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชน อีกทั้งร่วมน้อมถวายเป็นพระกุศล แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวาระอันเป็นมงคล

Leave A Reply

Your email address will not be published.