🏻เทศบาลเมืองพิชัย ให้ความรู้ดูแลผู้ป่วยเข่าเสื่อมผู้สูงวัย ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย

เช้าวันนี้ (25 มิถุนายน 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายชัยชนะ องอาจ เลขานุการนายกฯ และนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้การดูแลข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัยด้วยสมุนไพรไทย โดยการพอกเข่าบรรเทาปวด ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมู่14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองพิชัย
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมและสามารถใช้สมุนไพรในท้องถิ่นนำมาทำยาพอกเข่าใช้ที่บ้านเองได้ ช่วยบำบัดผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อมให้มีอาการปวดลดลง ช่วยลดปัญหาผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย เป็นการอนุรักษ์และตระหนักถึงคุณค่าในภูมิปัญญาไทยอีกด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.