นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ติดตามการจัดเก็บขยะของเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ มุ่งสู่เมืองสะอาด เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เช้ามืดวันนี้ (20 มิถุนายน 2566) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บขนขยะ พร้อมกับพนักงานเก็บขยะของเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ ทั้งระบบการคัดแยกขยะจากต้นทาง ระบบการเก็บขนขยะของเทศบาลฯ การกำจัดขยะที่ปลายทางอย่างถูกวิธี
ทั้งนี้ เทศบาลฯ ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ก่อนนำมาทิ้งลงในถังขยะ กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน แยกขยะอันตรายไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะอันตรายในชุมชน เพื่อให้พนักงานเก็บขยะมีความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลไปขายสร้างรายได้ ช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง และช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองสะอาด เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.