เทศบาลเมืองพิชัย จัดแข่งขันกีฬาชุมชน (SPORT DAY เมืองพิชัย 2023) ส่งเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ในชุมชน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหมู่บ้านชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลฯ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชน ณ สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยการแข่งขันกีฬาวันนี้ แบ่งชุมชนออกเป็น 4 สี เพื่อแข่งขันฟุตบอล, แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน กีฬามหาสนุก ที่การสร้างความสนุกสนาน สอดแทรกความสามัคคีในชุมชน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงเชียร์และความสนุกสนาน
ทั้งนี้ เทศบาลฯ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง และระหว่างชุมชนสู่เทศบาลฯ ซึ่งคุณค่าและความสำคัญของกีฬา ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ ระเบียบ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคนในท้องถิ่น รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.