เทศบาลเมืองพิชัย ตัดแต่งต้นไม้ เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงาม

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ บริเวณถนนเรียบแม่น้ำวัง พื้นที่บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ให้เจริญเติบโตในทิศทางที่สามารถควบคุมได้ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา ทั้งยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม ซึ่งเทศบาลฯ มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ไม่เป็นอันตรายแก่บ้านเรือนและประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.