เทศบาลเมืองพิชัย MOU ร่วมกับบ้านม่อนเขาแก้ว และร้านบังอรรีไซเคิล ขับเคลื่อนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นตัวแทนการในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว โดยนายอุดม อาวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว และบริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด โดย นางสาวรัตนาพร เทพปินตา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลของหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว และมีการรับซื้อขยะจากประชาชนบ้านม่อนเขาแก้วเดือนละครั้ง ได้แก่ วันอาทิตย์แรกของเดือน โดยชุมชนจะมีการแยกประเภทของวัสดุริไซเคิล และมีข้อตกลงการรับซื้อบนพื้นฐาน ความสุจริต โปร่งใส ยึดมั่นกฎหมาย เป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะชุมชน และผลักดันการจัดการขยะชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.