คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุพื้นที่บ้านต้นยางและบ้านทรายใต้

บ่ายวันนี้ (13 มิถุนายน 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุของนางแก้ว วงศ์แสนขัด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านต้นยาง โดยเทศบาลฯ ร่วมกับชุมชนทำการเทพื้นและสร้างหลังคาทางเดินไปห้องน้ำ พร้อมปรับปรุงห้องน้ำของผู้สูงอายุให้มีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยให้เหมาะสมและปลอดภัย
ส่วนนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บ้านทรายใต้ ติดตามการปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุของนางคำสุข ศิริสุข เพื่อปรับปรุงห้องน้ำ ให้มีความสะดวกสบาย และง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยจะมีการดำเนินงานปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ รวมทั้งหมดจำนวน 7 ราย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.