บ้านพักเด็กและครอบครัว ลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวแม่วัยรุ่น จำนวน 3 ราย ในเขตเทศบาลฯ

บ่ายวันนี้ (12 มิถุนายน 2566) เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวแม่วัยรุ่น จำนวน 3 ราย ในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ น.ส.สุนิสา สุจริง และ น.ส.ธิดารัตน์ เขียวน้อย ชุมชนบ้านเอื้ออาทร และ น.ส.ธัญญาเรศ ชัยอำนาจ บ้านต้นยาง โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร และมีนางปราณี คำกล่อม ประธานกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร (พิชัย) และนายจำรัส ขันคำตั้ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นยาง ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง มีนักสังคมสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่นอย่างรอบด้านทุกมิติ ทั้งสุขภาพ สังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ รวมถึงให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวยากจน และโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อช่วยเหลือดูแลแม่วัยรุ่น รวมถึงติดตามเด็กแรกเกิด ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม

Leave A Reply

Your email address will not be published.