พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดลำปาง มอบรถเข็นวีลแชร์ เสริมพลังใจให้ผู้พิการในพื้นที่บ้านต้นยางของเทศบาลเมืองพิชัย

เช้าวันนี้ (12 มิถุนายน 2566) พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดลำปาง มอบรถเข็นวีลแชร์ เสริมพลังใจให้แก่ นายสมพงษ์ แก้วกินี ผู้พิการในพื้นที่บ้านต้นยางของเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชยนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมรับมอบ ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

สำหรับการมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการในครั้งนี้ เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการ โดยมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ที่จำเป็น รวมทั้งได้รับเครื่องช่วยกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นการการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และการส่งเสริมให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.