เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มการใช้งานระบบ OSS แจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่านออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นตัวแทนประชาชนในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ,รองปลัดเทศบาลฯ, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลฯ ร่วมอธิบายวิธีการใช้งาน และฝึกปฏิบัติงานการใช้งานระบบ OSS ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) ของเทศบาลเมืองพิชัย ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯรับฟัง เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านระบบออนไลน์ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก แจ้งร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นตัวแทนประชาชนในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Leave A Reply

Your email address will not be published.