เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 สวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง เสริมสร้างพลังใจก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่

เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติอันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ นายกฯ ยังกล่าวนำสวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมจริยธรรม การทำความดี รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานการของแต่ละส่วนราชการ ณ บริเวณเสาธง ด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.