เทศบาลเมืองพิชัย จัดสภากาแฟบ้านพิชัย หมู่1 พบปะประชาชนสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

เช้าวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น.เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนบ้านพิชัย หมู่1 โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนบ้านพิชัย แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงแผนและนโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน ณ วัดพิชัย
ทั้งนี้ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน โดยหมู่บ้านได้เน้นย้ำเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลฯ กับประชาชน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและเจริญยั่งยืนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.