เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประขาชน ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

Leave A Reply

Your email address will not be published.