เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณี ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 น.นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภา, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาแก้ว หมู่3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ “วันวิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน โดยเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับประชาชน ร่วมสืบสาน ทนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาแก้ว ซึ่งในช่วงก่อนที่จะเริ่มพิธีทางศาสนา ได้มีการบรรยายเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง โดยนายบุญส่ง คูวรากุล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกิจกรรม นอกจากนั้นได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา การรักษาศิล เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนาและเดินเวียนเทียน โดยมีประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Leave A Reply

Your email address will not be published.