เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งเตือนการติดตั้งป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ

เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งเตือนการติดตั้งป้ายโฆษณารุกล้ำทางสาธารณะ มีความผิดตามกฎหมาย

Leave A Reply

Your email address will not be published.