เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการ ‘ศูนย์บริการสาธารณสุข’

เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการ ‘ศูนย์บริการสาธารณสุข’ ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
เปิดให้บริการ : วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
พิเศษ!! บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์มนู วีระอาภาชัย แพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพิชัย
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5438 2774 ต่อ 301
Leave A Reply

Your email address will not be published.