เทศบาลเมืองพิชัย ขับเคลื่อนโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำความสะอาดในพื้นที่ ควบคู่กับการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการถนนไร้ฝุ่น หน้าบ้าน น่ามอง ในพื้นที่บ้านพิชัย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่คนงานโครงการถนนไร้ฝุ่นฯ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยนายกฯ เน้นย้ำการรักษาความสะอาดและความระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคู่กับการการดูแลรักษาด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องนโยบายจังหวัดสะอาดของจังหวัดลำปางที่มุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งเทศบาลฯ ได้ดำเนินการตัดหญ้า จัดเก็บขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ที่รกร้างบริเวณข้างทางและพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความสะอาดสวยงาม อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนใน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะหน้าบ้านตนเอง สร้างภูมิทัศน์ให้ชุมชนสวยงามน่าอยู่อาศัย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ครอบคลุมหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 13 แห่ง
Leave A Reply

Your email address will not be published.