เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ออนไลน์

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการติดต่อ ขอคำปรึกษา หรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ให้บริการแก่ประชาชน ผ่านระบบออนไลน์
อำนวยความสะดวก ลดภาระในการเดินทางของประชาชน ให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยให้บริการใน 5 ช่องทาง ดังนี้
📍1. ขอคำปรึกษา ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน QR CODE
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เทศบาลเมืองพิชัย
📍2.เว็บไซต์เทศบาลเมืองพิชัย https://www.pichaicity.go.th
📍3.Facebook : เทศบาลเมืองพิชัย
📍4.แอปพลิเคชัน Line “ข่าวสาร ทม.พิชัย”
📍5.โทรศัพท์หมายเลข 0 5438 2774 (ในวันเวลาราชการ)
🔸งานการเงิน ภาษี กองคลัง โทร. 09 3294 2726
🔸งานทะเบียน 0 5438 2766
Leave A Reply

Your email address will not be published.