โรงรับจำนำเทศบาลเมืองพิชัย ปรับอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงเปิดเทอม เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยแค่ร้อยละ 0.25 ช่วยประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

นายกสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดเผยว่า สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัย หรือโรงรับจำนำ เทศบาลเมืองพิชัย ปรับอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงเปิดเปิดภาคเรียน ช่วยเหลือประชาชนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2566 (กำหนดระยะเวลา 2 เดือน) ดังนี้
1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน
2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
ส่วนสำหรับผู้มาใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566 ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
1.เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย หรือต้องการเงินด่วนในยามฉุกเฉิน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดอกเบี้ยถูกกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง สามารถไปใช้บริการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพิชัยได้ที่ 332 หมู่ที่ 13 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (ตรงข้ามตลาดต้นยาง เข้าทางโรงเรียนพิชัยวิทยา) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 0227

Leave A Reply

Your email address will not be published.