ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS)

รับ – แจ้ง บริการร้องเรียนร้องทุกข์

บริการสาธารณูปโภค ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มีบริการแจ้งเตือนผ่าน E-mail หรือ SMS ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.