เทศบาลเมืองพิชัยรับชำระภาษีออนไลน์ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เทศบาลเมืองพิชัย เพิ่มช่องทางการชำระภาษีได้ง่าย ๆ สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสำนักงานเทศบาลฯ หรืออยู่ต่างจังหวัด เพียงทำตามขั้นตอน ดังนี้
🔸 1. โทรแจ้ง ชื่อ – นามสกุล เพื่อเช็คยอดจำนวนเงินค่าภาษี ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย  โทร. 0 5438 2774 ต่อ 2  หรือมือถือ 09 3294 2726 (ในวันเวลาราชการ)
🔸 2. สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้
โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย
ชื่อบัญชี : เทศบาลเมืองพิชัย
เลขที่บัญชี : 536-602-1464
ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน
🔸 3. หากโอนชำระภาษีแล้ว กรุณาโทร.แจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้ชำระภาษี จำนวนเงิน วันและเวลาที่โอน ได้ที่ โทร. 09 3294 2726 หรือแอดไลน์ 0932942726 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อแจ้งทางไลน์
🔸 4. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน ตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้
Leave A Reply

Your email address will not be published.