เทศบาลเมืองพิชัย ‘อบรมทำตุงล้านนา’ สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รับปี๋ใหม่เมือง

วันที่ 7 เมษายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทำตุงล้านนาภูมิปัญญามีค่าสู่ผู้สูงวัย ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง ซึ่งจัดโดยฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ เรียนรู้ตุงล้านนา สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำตุงล้านนา โดยมีอาจารย์สายพิณ ใจแก่น จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ และมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้สูงอายุ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทำตุงล้านนา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในการอบรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของตุงล้านนา และฝึกปฏิบัติการทำตุงประเภทต่างๆ เช่น ตุงไส้หมู ตุงเล็ก เป็นต้น โดยเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการตัดตุงกระดาษ ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง ซึ่งคนภาคเหนือส่วนใหญ่นิยมนำตุงใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนา ประเพณี งานเทศกาล หรือเฉลิมฉลองต่างๆ เทศบาลฯ จึงมีการอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาของชาวล้านนา เพื่อสืบทอดการทำตุงล้านนาที่เป็นเหมือนวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวล้านนาไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published.