เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พ.ค.2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ วันที่ 6 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะรัฐมนตรีได้ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์ และด้านวัฒนธรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มและผลงานพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ยังเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

Leave A Reply

Your email address will not be published.