เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตรวจคัดกรองวัณโรค และตรวจสมรรถนะการทำงานของปอด (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ
ตรวจคัดกรองวัณโรค และตรวจสมรรถนะการทำงานของปอด (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
โดยรถเคลื่อนที่ Mobile x-ray
วันที่ 1 -16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30น. – 15.30 น. ให้บริการทุกวันไม่หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
เพื่อให้บริการประชาชนหลังผลกระทบจากโรคโควิด-19 รวมทั้งป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการ!! ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และนำบัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนก่อนเข้ารับบริการ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.