เชิญชวนประชาชน ผู้มาติดต่อ/ผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐ

เชิญชวนประชาชน ผู้มาติดต่อ/ผู้ใช้บริการของเทศบาลเมืองพิชัย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการทำงานภาครัฐ

วิธีการง่ายๆ เพียง สแกน QR Code

หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th

Leave A Reply

Your email address will not be published.