เชิญชวนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย (ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566

เชิญชวนเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย (ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA 2566

ให้คะแนนการบริหารงานภายในองค์กร

วิธีการง่ายๆ เพียง สแกน QR Code

Leave A Reply

Your email address will not be published.