เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและฉลองเสนาสนะ วัดเขาแก้ว เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมพุทธประเพณีท้องถิ่น

วันที่ 27 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำบุญงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และฉลองเสนาสนะ วัดเขาแก้ว โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม นำคณะพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมประกอบพิธี ณ วัดเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดเขาแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2566 เพื่อสักการะพระธาตุฯ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ของวัดเขาแก้ว เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและชาวลำปาง ได้ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมพุทธประเพณีในท้องถิ่น ให้มีความสง่างามเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.